Integritetspolicy

Tack för att du väljer att använda WeHunt!

Detta är vår integritetspolicy där vi beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR - dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018.

Vi tar våra användares integritet på allvar och samlar endast in information som är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och kommunicera med dig. Vi samlar inte in någon information utan din vetskap och vi delar inte heller information utan ditt samtycke. Vi gör allt vi kan för att klargöra hur den information du anförtror oss kommer att användas för att göra din jakt enklare, säkrare och roligare.

Vi vidtar alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är säkra hos oss och vi följer Bolagsverkets och Datainspektionens rekommendationer om GDPR.

När du registrerar dig som användare av WeHunt anger du ditt namn, din e-postadress och, om du vill, ditt telefonnummer. Ditt telefonnummer används endast för att din jakt ska kunna kontakta dig. Vi använder din e-postadress för att skicka nyhetsbrev och viktig information om ditt konto, och dina jaktkamrater kan också söka din e-postadress i appen för att bjuda in dig till jaktlag eller för att delta i jakter.

Under en jakt samlar vi in uppgifter om din position för att dina jaktkamrater ska kunna hitta dig. Dessa lokaliseringsuppgifter sparas också i jaktkalendern på https://app.wehuntapp.com/calendar och är endast synliga för andra deltagare i den aktuella jakten. Vi sparar inga lokaliseringsuppgifter när du använder WeHunt för andra ändamål än jakt.

Du kan lämna information om dig själv på https://app.wehuntapp.com/profile inställningar, t.ex. dina intressen och den typ av jakt som du deltar i, samt om du vill ta emot vårt nyhetsbrev och push-notiser. Vi använder denna information för att anpassa WeHunt efter dina behov, som grund för att utveckla nya tjänster och för att undvika att skicka meddelanden till dig som du inte är intresserad av.

Vi behandlar inte någon information om betalkort, utan använder oss istället av betrodda leverantörer (Stripe, Apple och Google) för att hantera köp. Vid fakturerade köp behöver vi ditt svenska personnummer för att kunna göra en kreditprövning. när du använder vår webbplats samlas din IP-adress, webbläsar- och cookieinformation in automatiskt för att kunna ta fram statistik över besök och användning av vår webbplats. Vi använder cookies för att hantera inloggningar till våra webbtjänster. Vi kan också använda tredjepartstjänster som använder cookies, men vi har ingen kontroll över eller tillgång till dem. När du använder vår app görs en anonym analys av appanvändningen för att upptäcka tekniska problem och för att göra appen mer användarvänlig. när du kontaktar oss via kundtjänstfunktioner i våra digitala kanaler behandlas dina kontaktuppgifter och information om din förfrågan av oss.

De viktigaste leverantörerna genom vilka uppgifter från WeHunt behandlas (inklusive personuppgifter) är Google Cloud Platform, Mailchimp och Freshdesk. Dessa leverantörer omfattas av och följer GDPR. Vi behandlar uppgifter inom EU och i vissa fall i USA. När vi behandlar uppgifter i USA är vår policy att använda leverantörer som är certifierade i enlighet med Privacy Shield.De tjänster som tillhandahålls av WeHunt marknadsförs inte till barn och vi samlar därför inte medvetet in personuppgifter om barn.

Du kan när som helst se och redigera dina personuppgifter och andra inställningar via https://app.wehuntapp.com/profile Vi kommer aldrig att dela dina personuppgifter utan ditt samtycke, utom om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller på grund av myndighetsbeslut. När det gäller tävlingar kan ditt namn publiceras i topplistor och i våra digitala kanaler. personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla relevanta tjänster. Ditt konto och alla personuppgifter raderas om ditt konto är inaktivt under en period på 24 månader.

Du kan också begära att ditt konto raderas genom att skicka ett e-postmeddelande till support@wehunt.app.

Denna integritetspolicy kan komma att ändras. Alla betydande ändringar kommer att meddelas via ett meddelande i tjänsten eller via e-post.

Har du några frågor?

Kontakta oss